Kayıtlar

Ahmet Ümit kimdir? Kısaca hayatı ve eserleri

Resim
Ahmet Ümit (Fotoğraf: @baskomsernevzat, Instagram) Ahmet Ümit kimdir, eserleri nelerdir? Polisiye romanlarıyla bilinen Ahmet Ümit'in hayatı hakkında bilinmesi gerekenleri kısaca derledik. Ahmet Ümit kimdir? Ahmet Ümit, 12 Temmuz 1960'da Gaziantep'te, Mehmet Ümit ve Fatma Ümit çiftinin oğlu olarak dünyaya geldi. Lisans eğitimini 1983 yılında Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. 1985 yılında Rusya'ya giderek Moskova Sosyal Bilimler Akademisi 'nde siyaset alanında eğitim aldı.  1989 yılında "Sokağın Zulası" adlı ilk şiir kitabı yayımlandı. 192 yılında ise "Çıplak Ayaklıydı Gece" adlı ilk öykü kitabı yayımlandı. Bu kitabıyla Ferit Oğuz Bayır Düşün ve Sanat Ödülü 'nü kazanan Ahmet Ümit, sanat dünyasında tanınmaya başladı. Bir dönem arkadaşlarıyla birlikte "Yine Hişt" dergisini çıkardı. 1996 yılında "Sis ve Gece" adlı ilk romanı yayımlandı. Yayımlandığı dönem büyük ilgi gören bu kitabı, Yunancaya da çevrildi

Haçlı Seferleri nedenleri ve sonuçları kısaca maddeler halinde

Resim
Haçlı Seferleri , 1096 ile 1272 yılları arasında Avrupalı Katolik Hristiyanların Müslümanların elinde bulunan Kudüs ve çevresini geri almak için düzenledikleri seferlere verilen isimdir. Katolik kilisesinin kışkırtması sonucu Avrupalılar, İslam dünyası üzerine sekiz defa Haçlı Seferleri düzenlenmiştir. Haçlı Seferlerinin nedenleri ve sonuçlarını kısaca maddeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz... HAÇLI SEFERLERİ NEDENLERİ HAÇLI SEFERLERİ DİNİ NEDENLERİ Hristiyanların, kutsal kabul ettikleri ve Müslümanların egemenliğinde olan Kudüs 'ü geri almak istemesi İlk olarak Fransa'da ortaya çıkan Kluni tarikatı nın Hristiyanları kışkırtması Din adamlarının etkilerini artırmak istemesi Katolik ve Ortodoks mezheplerini tek çatı altında birleştirme amacı HAÇLI SEFERLERİ SİYASİ NEDENLERİ Avrupalıların, 1071 yılındaki Malazgirt Savaşı 'ndan itibaren batıya doğru ilerleyen Türkleri Akdeniz'den uzaklaştırmak istemesi Türklerin ilerleyişinden rahatsız olan Bizans İmparatorluğu'nu

İyonyalılar hakkında kısaca bilgi maddeler halinde

Resim
İyonyalılar ne zaman ve nerede kuruldu? İyonyalılar hakkında kısaca bilgi.  Tarihsel olarak İyonya olarak adlandırılan bölge, İzmir ile Büyük Menderes arasında kalan alanı kapsamaktadır. İyonyalılar hakkında önemli bilgileri maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz:  M..Ö. 1200 yılında Dorlardan kaçarak Batı Anadolu'ya gelen Akalar tarafından kurulmuştur.  İyonyalılar, her biri bağımsız şehir devletleri tarafından yönetilmiştir. Merkeziyetçi yapı kurmamalarından dolayı belirli bir başkenti yoktur.  İyonyalıların şehir devletleri halinde örgütlenmesi güçlü bir merkezi devlet kurmalarının önünde önemli bir engel oluşturmuştur.  İyonyalılar, kolonicilik ve deniz ticareti alanında meşhur medeniyetlerdendir. Akdeniz, Marmara ve Karadeniz'de çok sayıda koloni kurmuşlardır.  İlk Çağ uygarlıkları arasında en gelişmiş medeniyetlerden biri olarak kabul edilir.  Şehir devletleri halinde örgütlenmeleri ve ticaret sayesinde elde ettikleri zenginlik sayesinde serbest düşünce gelişmiş ve bilime

Elon Musk hayatı kısaca

Resim
Elon Musk, 28 Haziran 1971 tarihinde Güney Afrika'da hayata gözlerini açtı. Küçük yaşlardan itibaren kendi kendine kodlamayı öğrenen Musk, henüz 12 yaşındayken geliştirdiği "Blastar" adlı oyunun satışını gerçekleştirdi. 17 yaşına geldiğinde Güney Afrika'dan ayrılarak Kanada'ya gitti. Burada kısa bir süre Queen's Üniversitesi 'nde eğitim gördükten sonra ABD'ye gitti. Pensilvanya Üniversitesi 'nde ekonomi ve fizik alanlarında lisans diploması aldı. Stanford Üniversitesi'nde doktoraya başlayan Elon Musk, daha sonra Zip2 projesini hayata geçirmek için okulu bıraktı. Çevirimiçi içerik yayınlama yazılımı olan Zip2'yi 307 milyon dolar nakit, 34 milyon dolar hisse senedi karşılığında sattı. 1999 yılında X.com'u kurdu. Ertesi yıl Confinity'i de dahil ederek çevirimiçi ödeme sistemi Paypa l'ı oluşturdu. 2002 yılında Paypal'ı 1,5 milyar dolar karşılığında sattı. Aynı yıl SpaceX adlı şirketi kurdu. Tesla Motors' un ortak kurucular

Neyzen Tevfik hayatı kısaca

Resim
Neyzen Tevfik Hiciv şairlerimizin önde gelen isimlerinden Neyzen Tevfik, 24 Mart 1879 tarihinde Bodrum'da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Bodrum'da tamamladı. Daha sonra İzmir İdadisi'ne kaydoldu ancak geçirdiği sara nöbetlerinden dolayı eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Bu dönemde ilk ney dersini berber Kazım Efendi'den almış, onun telkiniyle İzmir Mevlevihanesi'ne gitmeye başlamıştı. Burada çeşitli dersler aldı. İlk şiiri, "Muktebes" adlı dergide yayımlandı. 1898 yılında İstanbul'da bulunan Fethiye Medresesi'ne girdi. Bu sırada Mehmet Akif Ersoy ile tanıştı. Zamanının büyük kısmını Galata ve Yenikapı mevlevihanelerinde geçirdi. İkinci Abdülhamid idaresine karşı söylediği sözler nedeniyle gözaltına alındı. 1902 yılında Bektaşi Tekkesi'ne gitmeye başladı.  Yaklaşık 5 yıl Mısır'da kalan Neyzen Tevfik, İkinci Meşrutiyet'in ilan edilmesinin ardından yurda döndü. Kurtuluş Savaşı'nı destekleyen şiirler kaleme ald

Ahmet Muhip Dıranas'ın kısaca hayatı ve eserleri

Resim
Ahmet Muhip Dıranas, 1909 yılında Sinop'ta dünyaya geldi. 1929 yılında Ankara Erkek Lisesi'nden mezun oldu.  Şiire yönelmesinde lisede öğretmenleri olan Faruk Nafiz Çamlıbel ve Ahmet Hamdi Tanpınar 'ın önemli bir etkisi oldu. İlk şiirleri Servet-i Fünun , Resimli Uyanış ve Milli Mecmua dergilerinde yayımlandı. İki yıl öğrenim gördüğü Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni yarıda bırakarak kütüphane memurluğu yapmak üzere İstanbul'a gitti. Bu sırada İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'ne kaydoldu. Daha sonra  Dolmabahçe Resim ve Heykel Müzesi ve Halkevleri Kültür ve Sanat Yayınları'nda görev yaptı. 1946 yılında Çocuk Esirgeme Kurumu Yayın Müdürü olarak görevlendirildi. 1957 yılında ise Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanı oldu. 1966 yılında İş Bankası Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaya başladı. Ahmet Muhip Dıranas, 21 Haziran 1980 tarihinde Ankara'da hayata gözlerini yumdu.  Edebi kişiliği Ahmet Muhip, şiirde ses ve biçime ö

Tarihe yardımcı bilimler ve anlamları kısaca

Resim
Tarihe yardımcı bilim dalları (tarihin faydalandığı bilim dalları) ve anlamları şunlardır: 1. Coğrafya: Coğrafi faktörler, tarihi olayların değerlendirilmesinde önemli rol oynarlar.  2. Arkeoloji: Toprağın ve suyun altında kalmış eski insan topluluklarına ait tarihi kalıntılar ve eserleri ortaya çıkarır. Özellikle tarih öncesi devirlere ait araştırmalarda arkeoloji bilimden faydalanılmaktadır.  3. Kronoloji: Takvim bilimidir. Tarihi olayların gerçekleşme zamanını inceler ve oluş sırasını düzenler. 4. Paleografya: Yazı bilimidir. Eski yazıların okunmasını sağlayarak tarihi devirlerin aydınlatılmasında önemli bir rol oynamaktadır.  5. Epigrafya: Kitabe ve yazıtlar bilimidir. Anıtlar, taşlar ve mermerler üzerine yazılmış yazıları inceler.  6. Filoloji: Dil bilimidir. Geçmişte veya günümüzde var olan dilleri inceler. Diller arasındaki bağları inceleyerek tarihin aydınlatılmasında önemli bir katkı sağlar.  7. Nümizmatik: Para bilimidir. Geçmişte basılmış paraları incel