Servet-i Fünun Edebiyatı özellikleri ve sanatçıları maddeler halinde


Servet-i Fünun Edebiyatı, 1896-1901 yılları arasında bir grup sanatçının Servet-i Fünun dergisi çevresinde toplanmasıyla ortaya çıkmış bir edebi harekettir. Recaizade Mahmut Ekrem'in öncülük ettiği bu edebi hareket, "Edebiyat-ı Cedide" olarak da bilinmektedir. Recaizade Mahmut Ekrem'in aracılık etmesiyle kuruluşundan kısa bir süre sonra derginin başyazarlığına Tevfik Fikret getirilmiştir. 

1901 yılında Hüseyin Cahit Yalçın'ın bir yazısı nedeniyle Servet-i Fünun dergisi kapatılınca topluluk dağılmıştır.

Servet-i Fünun Edebiyatı'nın genel özellikleri şunlardır:
 • Dönemin siyasi şartlarından dolayı toplumsal konulara değinmemişler ve bireysel konulara yoğunlaşmışlardır. 
 • "Sanat sanat içindir" ilkesini benimsemişlerdir.
 • Batı edebiyatını yakından takip etmişler, özellikle Fransız edebiyatını örnek almışlardır. 
 • Serveti Fünuncular ağır bir dil kullanmışlar ve o güne dek pek duyulmayan kelimelere eserlerinde sıkça yer vermişlerdir.
 • Tanzimat Edebiyatı'nda ağırlıklı olarak "vatan, millet, hürriyet ve adalet" gibi toplumsal konular işlenirken, Servet-i Fünun Edebiyatı'nda "aşk, mutluluk ve hüzün" gibi bireysel konular işlenmiştir. 
 • Batı kültürüne yönelik aşırı düşkünlüklerinden ve toplumsal konulara değinmemelerinden dolayı halktan ve gerçeklerden kopuk olmakla eleştirilmişlerdir. 
 • Servet-i Fünuncuların şiirlerinde sembolizm ve parnasizminin etkisi görülür. 
 • Aruz ölçüsünü başarıyla kullanmışlardır. 
 • Nazımı nesre yaklaştırmışlar, beyit bütünlüğü yerine konu bütünlüğüne önem vermişlerdir. 
 • Fransız edebiyatından aldıkları sone ve terza-rima gibi nazım biçimlerini kullanmışlardır. 
 • Şiirde musikiye önem veren Servet-i Fünuncular, "Kafiye göz için değil, kulak için" ilkesini benimsemişlerdir. 
SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI'NIN BAŞLICA SANATÇILARI

Tevfik Fikret
Cenap Şehabettin
Hüseyin Cahit Yalçın
Süleyman Nazif

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Aşık Veysel'in Kısaca Hayatı

Albert Einstein Hayatı Kısaca